Tag Archives: heriz runner

12340 Heriz Runner 3 ft x 19 ft

10487 Karajeh Runner 2 ft 11 in x 19 ft

8049 Heriz Runner 3 ft 6 in x 9 ft 10 in

7424 Heriz Runner 3 ft x 11 ft 5 in

4096 Tafresh (Persian) 3 ft x 15 ft 3 in

3372 Karabagh 3 ft 3 in x 10 ft 6 in